Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo về giãn cách xã hội tại Đồng Tháp

Thực hiện nhiệm vụ theo thẩm quyền Thủ tướng Chính phủ giao, ngày 17/4/2020, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 177/UBND-THVX về việc tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý các hành vi vi phạm trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Theo đó, chỉ đạo thực hiện giãn cách xã hội và các biện pháp áp dụng phù hợp tại địa phương với mục tiêu bảo vệ tốt nhất sức khỏe của nhân dân và bảo đảm sản xuất, kinh doanh trong điều kiện phòng, chống dịch.

Nội dung Công văn như sau:

Thực hiện Thông báo số 158/TB-VPCP ngày 16 tháng 4 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19, trong đó, giao Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định cụ thể việc thực hiện giãn cách xã hội và các biện pháp áp dụng trên địa bàn của mình một cách phù hợp đối với việc: Ra khỏi nhà, mở các cửa hàng không thiết yếu, vận chuyển hành khách bằng các phương tiện công cộng, tập trung đông người, cơ sở kinh doanh, dịch vụ cần đóng cửa, các dự án, công trường, các sự kiện chính trị quan trọng trên địa bàn;

Với mục tiêu bảo vệ tốt nhất sức khỏe của Nhân dân và bảo đảm sản xuất, kinh doanh trong điều kiện phòng, chống dịch, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Tỉnh chỉ đạo:

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành Tỉnh và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố

– Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân Tỉnh tại Công văn số 172/UBND-THVX ngày 16 tháng 4 năm 2020 về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

– Yêu cầu Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tăng cường kiểm tra, giám sát và chỉ đạo xử lý nghiêm:

+ Hành vi tụ tập quá 10 người tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện;

+ Không đeo khẩu trang khi ra đường, tại nơi công cộng, trên các phương tiện giao thông công cộng;

+ Các cơ sở kinh doanh dịch vụ bắt buộc tạm dừng hoạt động nhưng vẫn vi phạm;

+ Các nhà hàng, quán cà phê, giải khát, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống… phục vụ tại chỗ quá 10 người cùng một lúc, không bố trí chỗ ngồi thông thoáng và bảo đảm khoảng cách giữa 2 người từ 2m trở lên; đầu cơ găm hàng, tăng giá trái pháp luật;

+ Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh hàng hóa, dịch vụ, các dự án, công trình xây dựng… trên địa bàn không thực hiện nghiêm quy định phòng, chống dịch và yêu cầu ngừng hoạt động nếu đơn vị không bảo đảm các yêu cầu về phòng, chống dịch.

– Tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm các tập thể, cá nhân chưa làm hết trách nhiệm và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Tỉnh về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại cơ quan, đơn vị và địa bàn quản lý.

2. Sở Giao thông vận tải: Chỉ đạo tạm dừng các hoạt động vận tải hành khách liên Tỉnh; hướng dẫn Ban quản lý các bến xe, đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn Tỉnh tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đối với hoạt động vận tải hành khách nội tỉnh.

3. Đối với các sự kiện quan trọng trên địa bàn Tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Tỉnh quyết định từng trường hợp cụ thể.

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành Tỉnh và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố thực hiện nghiêm chỉ đạo này./.

Nguồn: https://dongthap.gov.vn/chi-tiet-bai-viet/-/asset_publisher/1mOzUrGkrdAE/content/id/884948?plidlayout=181

 

 

CATEGORIES Có thể bạn chưa biếtTin mới nhấtTin tức