Đồng Tháp được thành lập thành phố Hồng Ngự

Thành phố Hồng Ngự được thành lập trên cơ sở toàn bộ 121,84 km2 diện tích tự nhiên và dân số 100.610 người của thị xã Hồng Ngự.

Một góc Hồng Ngự

Một góc Hồng Ngự

Trong phiên họp sáng 18/9, 100% các vị ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội có mặt đã biểu quyết đồng ý thành lập phường An Bình A, phường An Bình B thuộc thị xã Hồng Ngự và thành lập thành phố Hồng Ngự thuộc tỉnh Đồng Tháp.

Cụ thể, thành lập phường An Bình A thuộc thị xã Hồng Ngự trên cơ sở toàn bộ 27,03 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 14.379 người của xã An Bình A. Thành lập Phường An Bình B thuộc thị xã Hồng Ngự trên cơ sở toàn bộ 19,08 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 7.352 người của xã An Bình B.

Thành phố Hồng Ngự được thành lập trên cơ sở toàn bộ 121,84 km2 diện tích tự nhiên và dân số 100.610 người của thị xã Hồng Ngự.

Thành phố Hồng Ngự có 7 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 5 phường: An Bình A, An Bình B, An Lạc, An Lộc, An Thạnhvà 2 xã Bình Thạnh, Tân Hội;

Chính phủ cũng nêu sự cần thiết thành lập thành phố Hồng Ngự là, Thị xã Hồng Ngự có vai trò là trung tâm kinh tế, khoa học kỹ thuật – văn hóa, hành lang kinh tế biên giới của tỉnh Đồng Tháp. Những năm qua, kinh tế của thị xã có mức tăng trưởng ổn định, cơ cấu kinh tế chuyển biến tích cực; đời sống nhân dân từng bước được nâng cao, phúc lợi xã hội được chú trọng, tốc độ đô thị hóa nhanh, kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội được đầu tư nâng cấp đồng bộ theo hướng văn minh, hiện đại, thuận lợi cho việc thu hút đầu tư và làm động lực để phát triển kinh tế – xã hội cho thị xã nói riêng và tỉnh Đồng Tháp nói chung.

Mặc dù ngành nông – lâm – ngư nghiệp chiếm tỷ trọng tương đối cao trong cơ cấu kinh tế của thị xã Hồng Ngự, tuy nhiên, thị xã đang chuyển đổi ngành nuôi trồng, chế biến và xuất khẩu thủy sản theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong cơ cấu kinh tế ở địa phương. Các cụm công nghiệp của thị xã cũng chủ yếu chế biến nông, thủy sản để tạo ra một chuỗi liên kết gia tăng giá trị, tạo cơ hội việc làm ổn định cho hàng ngàn lao động. Ngoài thế mạnh về sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản, thị xã Hồng Ngự còn là trung tâm đô thị lớn ở vùng biên giới, tập trung nhiều cơ sở sản xuất công nghiệp và dịch vụ phát triển.

Việc thành lập thành phố Hồng Ngự thuộc tỉnh Đồng Tháp phù hợp với Quy hoạch tổng thể phát triển đô thị Việt Nam đến năm 2025 tầm nhìn đến năm 2050; Chương trình phát triển đô thị thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp đến năm 2030, là tâm nguyện của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương, đồng thời, góp phần giải quyết những khó khăn, bất cập trong công tác lãnh đạo, điều hành phát triển kinh tế – xã hội, quản lý trật tự xây dựng đô thị, quản lý quy hoạch, quản lý sử dụng tài nguyên đất và bảo đảm quốc phòng, an ninh ở địa phương.

Thẩm tra nội dung Chính phủ trình, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội cho rằng việc thành lập 2 phường thuộc thị xã Hồng Ngự và thành lập thành phố Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp là cần thiết. Các xã dự kiến thành lập phường và thị xã Hồng Ngự đều đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện thành lập phường, thành phố theo quy định; hồ sơ Đề án, trình tự, thủ tục lập Đề án đều đáp ứng quy định của pháp luật.

Nguồn: Báo Đầu Tư

CATEGORIES Có thể bạn chưa biếtTin mới nhất