Đồng Tháp: Yêu cầu thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang nơi công cộng

Để tiếp tục thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh, ngày 13/8, Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang nơi công cộng, trên các phương tiện giao thông công cộng, hạn chế tụ tập đông người khi không cần thiết; khuyến cáo khai báo y tế, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, dung dịch sát khuẩn.

Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị và địa phương; các công ty, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh hàng hóa, dịch vụ; công trình giao thông, xây dựng v.v. phải thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và khách đến giao dịch (hoặc làm việc).

Các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường giám sát cộng đồng, kịp thời thông tin đến cơ quan y tế địa phương các trường hợp người đến từ (hoặc đi qua), trở về từ vùng dịch; người nghi ngờ mắc bệnh, nhất là tại cửa khẩu, khu (cụm) công nghiệp, nhà trọ. Khi có những vấn đề nổi cộm, phức tạp, kịp thời báo cáo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh để cho ý kiến thực hiện.

Sở Y tế khẩn trương rà soát, dự báo nhu cầu và phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện thủ tục mua sắm sinh phẩm, vật tư, thiết bị đáp ứng nhu cầu xét nghiệm trên địa bàn tỉnh; rà soát các trang thiết bị đầu tư cho Bệnh viện đa khoa Đồng Tháp (700 giường), nếu nhu cầu cấp thiết, cần sử dụng trang thiết bị này để phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19, tổng hợp danh mục trang thiết bị và đề xuất phương án sử dụng, trình Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

Sở Y tế chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Tháp khảo sát điểm dự kiến cách ly các chuyên gia kỹ thuật, lao động tay nghề cao, nhà quản lý là người nước ngoài đến làm việc trên địa bàn tỉnh (do các công ty, doanh nghiệp đề xuất), nếu đủ các điều kiện theo quy định (cơ sở vật chất, nhân lực, phương án bảo đảm an toàn v.v.), trình Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống Covid-19 tỉnh xem xét, cho ý kiến để thực hiện; nếu không đủ các điều kiện theo quy định, thông tin đến công ty, doanh nghiệp biết.

Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp, Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp và đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị – xã hội tỉnh tiếp tục đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về tình hình, diễn biến dịch bệnh, các biện pháp phòng, chống dịch. Đặc biệt là thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang nơi công cộng, trên các phương tiện giao thông công cộng, hạn chế tụ tập đông người khi không cần thiết; khuyến cáo người dân khai báo y tế, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, dung dịch sát khuẩn, cài đặt và sử dụng ứng dụng Bluezone (ứng dụng phát hiện tiếp xúc gần) trên điện thoại thông minh để phát hiện, truy vết nhanh những người có khả năng bị lây nhiễm, phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được phân cấp, tổ chức thực hiện các nội dung nêu trên; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại cơ quan, đơn vị và địa bàn quản lý.

Nguồn: Văn Khương – cổng ttđt Đồng Tháp

CATEGORIES Tin tức